Styrelse och VD / Mobiplus AB

Calle Mörck f. 1972. (tf) VD

Calle Mörck har utbildning inom marknadsföring och finans. Han har jobbat med event-produktion, appar och andra it-lösningar innan han började jobba med SMS och mobil marknadsföring. Calle har bott 15 år i USA mellan 1996 – 2010. Därefter flyttade han tillbaka till Sverige och startade 2010 MobiPlus AB som han varit med och drivit sedan dess.

Han har även under flera år varit involverad i LPGA-touren i USA med golfare från hela världen. Calle drivs av så väl personlig utveckling som företagsutveckling och har stort intresse av nya marknader och produktlösningar.

Stefan Carlén, f. 1956. Styrelseledamot

Stefan Carlén har under de senaste fem åren suttit i styrelsen samt verkat som konsult i flera företag med främsta uppgift att vända minustal till lönsamhet. Han har ofta kommit in i bolag med dålig likviditet eller i samband med företagsrekonstruktion och med hjälp av rationaliseringar, omstruktureringar och affärsplanering lyckats få företagen vinstdrivande.

Detta har skett genom exempelvis nyemissioner för att rädda bolag, som till exempel börsnoterade Cefour Wine & Beverages, eller försäljning av bolaget, som med Sohlberg Buss AB.

Ronni Larsson, f. 1946, Styrelseledamot

Ronni Larsson har under 28 år framgångsrikt drivit Västsvenska Idékonsult AB. 2006 tilldelades han Årets företagare i Borås.

Med stora kunskaper inom tryck har Ronni varit en innovatör av nya tekniska tjänster för entreprenadbranschen. Han har drivit kampanjer med Telia i över 20 år.