Affärsmodell / One stop-shop för marknadsföring och webbtjänster

EN KOMPLETT LEVERANTÖR

MobiPlus är en så kallad one-stop-shop för marknadsföring och webbtjänster riktat till företag. Målgruppen är små och medelstora företag i alla branscher men främst inom detaljhandel och e-handel. MobiPlus har i dag kunder i alla nordiska länder samt i Storbritannien. MobiPlus har under de senaste åren utvecklat en portfölj av tjänster som kompletterar varandra och det är ofta som våra kunder börjar med en tjänst och sedan väljer att köpa till fler tjänster.

Starka relationer med abonnemangskunder

MobiPlus fokus är att bygga på med abonnemangskunder och därmed skapa återkommande intäkter. MobiPlus jobbar hela tiden proaktivt och har en kontinuerlig kontakt med alla kunder om vad som händer på marknaden och vad de behöver göra för att stanna på topp. Detta gör att MobiPlus bygger en stark relation med kunder vilket i sin tur leder till kunder som stannar i väldigt många år. Kontinuerlig kontakt med kunden leder samtidigt till att merförsäljningen ökar samtidigt som det ökar retentionsgraden hos kunden. Att MobiPlus sen blir den enda leverantören som de behöver kontakt med när det gäller den digitala marknadsföringen gör kommunikationen enkel och underlättar mycket i kundens dagliga arbete.

Effektiv marknadsföring med senaste tekniken

MobiPlus försöker med hjälp av sitt tekniska team driva på den tekniska utvecklingen hos kunden så att kunden om så önskas alltid har de senaste funktionerna.

Google kan hjälpa sina kunder med att tala om hur många som varit inne på en hemsida, men MobiPlus har tagit hjälp av tekniken ytterligare ett steg. MobiPlus kan tala om vem som varit inne, hur ofta personen kommer dit och när man bäst bör rikta ett erbjudande och vad det erbjudandet ska innehålla.

Detta gör att företagen som använder bolagets tjänster inte behöver spendera lika mycket på marknadsföring och dessutom inte stör sina kunder i samma utsträckning med felriktade erbjudanden och för stora volymer av marknadsföring.

MobiPlus abonnemangstjänster inkluderar bland annat:

 • SMS-plattform
 • Nyhetsbrevsplattform
 • Hosting och webbhotell av webbsidor, e-handel och webbapplikationer
 • Domäner då MobiPlus är en ackrediterad registrar
 • SEO- och Adwords-hantering för att maximera och optimera närvaron på nätet
 • Sociala medier
 • Kampanj-/publiceringsplaner för olika marknadskanaler
 • Digital signage – digitala skärmar ute på fasader och inne i butiker
 • Instore branding – MobiPlus tar fram enhetliga koncept som byts ut med jämna intervaller i butikerna.

På projektform erbjuder MobiPlus:

 • Marknadsanalyser med förbättringsförslag för verksamheter och hur de kan öka försäljning.
 • Tidsbegränsade kampanjer i olika medier
 • Framtagning av digitalt material för webb och tryck
 • Skapande av grafiska profiler och koncept
 • Skapande av appar och webbapplikationer
 • Integrationer mot olika system och plattformar

Rörliga intäkter i form av:

 • SMS-utskick
 • E-postutskick
 • Datatrafik och CDN-lösningar m.m.
 • Löpande faktureringsuppdrag för utveckling av hemsidor och appar

Tjänsteutbudet / One stop-shop för marknadsföring och webbtjänster

MobiPlus har blivit en allt större aktör i Sverige inom kommunikation med SMS och e-post. MobiPlus erbjuder kundklubbar, nyhetsbrev, aviseringar och påminnelser direkt från kundens egen programvara via MobiPlus eller direkt på Bolagets plattform som är webbaserad.

MobiPlus är ett starkt entreprenörsdrivet företag, där den primära målgruppen är företag som är verksamma inom e-handel och detaljhandel. MobiPlus kan genom sin egenutvecklade webbplattform erbjuda skräddarsydda lösningar beroende på kundens behov. Vår kund väljer själv vilka tjänster som de vill använda i sin kommunikation med sina kunder.

MobiPlus kan genom sin egenutvecklade webbplattform erbjuda skräddarsydda lösningar beroende på kundens behov. Vår kund väljer själv vilka tjänster som de vill använda i sin kommunikation med sina kunder.

Mobiplus tjänsteutbud innefattar följande

SMS-plattform

Genom Bolagets Enterprise SMS-Plattform finns ett paket av funktioner som tillsammans skapar effektiva massutskick där företag kan skicka SMS till sina kunder, så som kundklubbsutskick. Kunden kan genom plattformen genomföra direkta utskick, och även schemalägga dem i tiden framöver, till enskilda eller grupper av människor. SMS-utskick är en av de vanligaste funktionerna som används i systemet.

Med MobiPlus avancerade statistikfunktion ser kunden hur många utskick som levererats, hur många av konsumenterna och vem som har interagerat med SMSen.

SMS Gateway

Med SMS Gateway kan företag koppla på MobiPlus SMS-funktionalitet till sin app eller sitt befintliga system för kundvård, det vill säga CRM-system. Som exempel kan ges att den som handlat mot faktura får en påminnelse via SMS att fakturan snart förfaller och efter att betalning är gjord får ett tack för betalningen.

Ett annat exempel är en kund som köpt en 30-dagars förbrukning av vitaminer. Tjugofem dagar efter beställningen får kunden en påminnelse om att förnya sin beställning via SMS.

E-posttjänster till företag

Bolaget tillhandahåller e-postlösningar åt företag, både traditionell och molnbaserad. Det är allt från webbmejl, mejl i telefonen till avancerad spam-övervakning samt installation av programvara på dator och underhåll av mejlkorgar. Exempelvis Hosted Exchange, IMAP och POP3. Bolaget står för ett högt säkerhetstänk och en god kundvård med support via telefon och e-post.

Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring

Nyhetsbrevsverktyget som är en del i MobiPlus digitala marknadsföringsplattform ger kunderna möjligheten att designa, skicka och följa upp digitala nyhetsbrev via e-post. Verktyget kompletterar det övriga utbudet med en tjänst som skapar mervärde för kunden samtidigt som det lockar till sig nya kunder eftersom MobiPlus därmed kan leverera en mer heltäckande tjänst för digital marknadsföring. I nyhetsbrevet kan kommande produktlanseringar presenteras, fördjupad information om användningen av produkten ges och mycket annat som skapar mervärde för slutkunden. Nyhetsbreven kan dessutom delas i sociala medier och därigenom få väldigt stor spridning till både befintliga som potentiella kunder.

webb

Hemsidor och e-handel

MobiPlus bygger, driftar och underhåller hemsidor och e-handelsplattformar för företag. Kunden är delaktig i hela processen, allt från en idé till en skiss och sedan driftsättning. Därefter hanterar MobiPlus löpande uppdateringar, underhåll och säkerhet samtidigt som man levererar full support till sina kunder.

SEM – Sökmotoroptimering (SEO) och Search Engine Advertising (SEA)

Search Engine Marketing dvs sökmotorbaserad marknadsföring består av sökmotoroptimering (SEO) och Search Engine Advertising (SEA), detta inkluderar alla tjänster relaterat till ”hur man kommer högt vid sökning på Google”. Hos MobiPlus kan kunden ta del av tips och råd om sökmotoroptimering samt låta certifierade specialister aktivt jobba med hemsidan/e-handelsplattformen för att förbättra närvaron på nätet. SEO och SEA är ständigt pågående processer eftersom Google hela tiden ändrar sina kriterier för alla som slåss om att ligga överst.

Sociala medier

MobiPlus har ett servicekoncept för sociala medier där man tar hand om kampanjinnehåll, underhåll och rapportering. MobiPlus sätter tillsammans med kunden upp milstolpar med reguljära avstämningar.

Konsultationer

MobiPlus erbjuder konsultationer inom marknadsföring, systemförvaltning och systemutveckling. Bolagets specialister går igenom kundens befintliga system för att sedan lämna en rapport över åtgärdsalternativ. MobiPlus tillhandahåller även tjänster inom copy och grafisk design för att förbättra användarupplevelsen och trimma erbjudanden lite extra.

Appar och systemutveckling

MobiPlus erbjuder tjänster inom systemutveckling där man bygger, vidareutvecklar eller skräddarsyr en app eller ett webbaserat system för en kunds specifika verksamhet.

Fasta reklamytor

MobiPlus erbjuder via dotterbolaget Goodspot fasta reklamplatser utomhus som är ett av marknadens mest kostnadseffektiva sätt att synas på. I dagsläget levereras fasta reklamplatser i hela Södra Sverige, Trelleborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm, Halmstad, Varberg, Kungsbacka, Göteborg, Karlstad, Stockholm och Hudiksvall.

annonsutrymme

Digitala storbildsskärmar

Bolaget kan även kan leverera annonsutrymme på stora digitala skärmar utomhus och inomhus runt om i Sverige. Skärmar är likt fasta reklamytor kostnadseffektivt samtidigt som det ger mer flexibilitet då det går att styra innehållet enkelt och med kort varsel. Att kunna presentera rörliga bilder är en av de stora fördelarna även om det är något dyrare än fast reklam.

In-store-marknadsföring

Enkla och snygga kostnadseffektiva reklamtavlor, digitala ledskärmar och interaktiva skärmar i butiker. Bolaget hjälper till med butikspresentationen för att skapa en helhet och ett enhetligt intryck som genomsyrar butik, e-handel och hemsida. En igenkännande känsla är otroligt viktigt för ett företag för att kunna skapa ett varumärke.

Mediaplanering

MobiPlus erbjuder tjänster för mediaplanering genom dotterbolaget Karlsson Företagspartner AB. Det innebär att Karlsson Företagspartner tar fram en marknadsplan och en strategi för kundens marknadsföring. Bolaget optimerar kundens marknadsföring genom att synas och investera i rätt kanaler i syfte att göra varje investering i marknadsföringen så kostnadsffektiv som möjligt.

hosting

Hosting och IT

Genom dotterbolaget Wavecom erbjuder MobiPlus molnbaserade serverlösningar som förenklar kundernas IT-hantering. Tjänsterna innefattar stabila och driftsäkra lösningar inom IT-system som administration, övervakning, backup, kommunikation med mera som gör det möjligt att arbeta effektivt och säkert oavsett plats. Produktområdet sträcker sig allt från PC till avancerade och komplexa system. Bolaget levererar såväl servrar och datorer som drift och support enligt kunds önskemål.

Kassasystem

Via dotterbolaget Retailsolutions tillhandahåller MobiPlus moderna IT-baserade kassasystemslösningar för såväl små som stora butiker och e-handlare. Som oberoende partner kan MobiPlus leverera en kassalösning anpassad efter kundens behov med funktioner som lagerhantering, betalning, kundutskick med mera. Bolaget har nära samarbete med många av de ledande systemleverantörerna för kassasystem på den svenska marknaden.

Affärssystem

Genom dotterbolaget Retailsolutions erbjuder MobiPlus även moderna affärssystem som går att integrera med kassa, bokföring, e-handel, löneadministration med mera. Med lång erfarenhet och personligt engagemang hjälper man kunden med en anpassad lösning efter deras behov. Som oberoende partner kan Bolaget leverera lösningar på alla nivåer utan begränsningar.