Marknad / Reklammarknaden i förändring

MOBIL MARKNADSFÖRNING

Marknaden för mobil marknadsföring har de senaste tio åren både mognat och tämligen exploderat. Tillväxten i branschen är hög och SMS är idag en etablerad kanal för kommunikation. Tidigare har främst större företag som t.ex. H&M, KappAhl och Ellos valt att kommunicera med SMS.

De senaste åren har en betydligt större del av företagen insett styrkan i mobil marknadsföring. Skillnaden är att de betydligt mindre företagen inte har den kompetens och de interna resurserna att hantera den digitala marknadsföringen på egen hand.

Reklammarknaden i förändring

Under 2016 uppgick omsättning på den totala reklammarknaden till 34,9 MDSEK, vilket är en ökning med 6 procent sedan 2015. Dagspressens andel uppgår till 4,25 MDSEK vilket är en minskning med 10,5 procent jämfört med 2015. Den digitala annonseringen växte däremot med 20 procent under året och uppgick till 16 MDSEK, vilket motsvarar 45 procent av hela annonsmarknaden. Se länk >

En av anledningarna till tillväxten är att även mindre företag inser att SMS är framgångsrikt och att konsumenters användande av mobiltelefonen har förändrats. Senaste åren har försäljningen av SmartPhones ökat kraftigt och därmed har också mobilanvändandet förändrats i grunden. Mobiltelefonen har idag fler funktioner än att bara ringa och skicka SMS.

Konsumenter lyssnar på musik, laddar ner appar, spelar spel, läser e-post, hanterar kalendern, tar bilder, filmar, handlar och mycket mer. Det dyker hela tiden upp nya funktioner och användningsområden för konsumenten.

Mobila hemsidor

Mobila hemsidor har vuxit sig allt starkare och flera leverantörer av betaltjänster lanserar produkter där konsumenter väldigt smidigt kan göra sina köp via mobilen. I Sverige och utomlands går vi mot ett allt mer digitaliserat samhälle där information ska gå snabbt och vara kostnadseffektivt.

Konsumenterna tämligen bombarderas av information hela tiden och det gäller att som företag ha ordning på sin kommunikation. Förr i tiden kunde man ”bara” ha en butik och annonsera i tidningen osv.

I dagsläget är traditionella tidningar nästan ett dött media medan digitala storbildsskärmar både ute och i butik förmedlar och engagerar, fasta reklamytor längs vägar och på fasader samt inne i butiker ska vara uppdaterade och synkade med all annan marknadsföring som även måste ske via hemsidan, SMS-utskick, nyhetsbrev, Facebook, Instagram, Twitter, Google Adwords osv.

Lägg sedan till att hemsidan ska vara responsiv, säker, sökmotoroptimerad och på en uppdaterad teknisk plattform i en hostad miljö där den ska vara tillgänglig 24/7.

EN FRAGMENTERAD MARKNAD

Marknaden för de digitala tjänsterna är relativt ny och är väldigt fragmenterad där mindre företag är specialiserade på sin nisch på marknaden.

För en företagare som ska inhandla digitala marknadsföringstjänster krävs ofta en leverantör för varje tjänst vilket komplicerar valet av marknadsföringsstrategi för kunden.

Till skillnad från andra är MobiPlus en helhetsleverantör av dessa tjänster.