Mobiplus AB / Om företaget

Mobil kommunikation är en marknad med stark tillväxt och MobiPlus har idag kunder i alla nordiska länder. Kundbasen är allt från fysiska butiker till näthandlare, reklambyråer, CRM-system med flera.

Personerna bakom MobiPlus har tillsammans en bred bakgrund från olika områden. IT-säkerhet inom banksektorn, spel-apputveckling, infrastruktur inom telekom, marknadsföring, e-post, SMS, försäljning och administration.

De samlade erfarenheterna gör att vi kan utveckla funktioner och ligga i framkant i branscher där vi är verksamma.

Säkerhet och drift

MobiPlus har direktkopplingar med operatörer världen över för bästa säkerhet och leverans.

MobiPlus arbetar proaktivt med utveckling, drift och säkerhet för att säkerhetställa stabil SMS och E-posttrafik.