Utmaningarna kring Mobiplus likviditet har fortsatt över sommaren som följd av ett svagt andra kvartal. Ett besparingsprogram har införts och påbörjats, vilket redan visat positiv påverkan och det kommer över tid bidra till ännu större besparingar, dock kommer ytterligare insatser krävas på kort sikt.

Mobiplus har per dagens datum likvida medel om 1 514 969 kr. Bolaget och styrelsen bedömer att likvida medel räcker september ut.

Styrelsen och bolagets ledning följer bolagets likviditet och jobbar på flera olika alternativ för att lösa bolagets likviditet på kort sikt.

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/8 2019.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

 

‹ Tillbaka