Mobiplus har per dagens datum likvida medel om cirka 1,44 Mkr. Bolagets finansiella situation har tillfälligt förbättras i och med att kreditgivare har beviljat amorteringsfrihet under tre månader (med retroaktiv start 8 januari 2020). Bolaget och styrelsen bedömer att likvida medel räcker åtminstone fram till mars 2020, givet att bolaget håller den försäljningstakt som man gör för tillfället.

Styrelsen fortsätter förhandlingarna i syfte att hitta en lösning avseende bolagets finansiering, såväl kortsiktigt som långsiktigt.

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/1-2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka