Styrelsen har sedan i somras arbetat med att kapitalisera bolaget för att hitta en långsiktig finansiering för bolaget. Styrelsen har fört diskussioner med ett konsortium som kan säkerställa en framgångsrik och långsiktig finansiering. Styrelsen har inte lyckats enas om samtliga villkor för den planerade finansieringen. Styrelseordförande Niclas Bergkvist har valt att avgå till följd av att bolaget, trots ansträngningar och långa diskussioner med konsortiet, ännu inte nått en uppgörelse.

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/9 2019.


Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka