Mobiplus AB presenterade igår årsredovisning och revisionsberättelse för 2019. I revisionsberättelsen som här bifogas i sin helhet finns lämnat en upplysning av särskild betydelse.

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse i årsredovisningen gjort ett uttalande under ’Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift’. Där framgår det bland annat att bolaget är beroende av ytterligare kapitaltillskott under 2020, vilket kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet de kommande tolv månaderna.

Revisorns upplysning bekräftar det styrelsen tidigare kommunicerat sen en tid tillbaka. Styrelsen har för avsikt att genomföra en eller flera emissioner för att få in det kapital som bolaget och verksamheten behöver. Detta tillsammans med tidigare kommunicerade besparingsprogram och omställningar ska medföra att bolaget kommer stå bättre rustat för framtiden.

Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information
Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Revisionsberättelse 2019 (PDF)

 

 

‹ Tillbaka