Styrelsen gick tidigare idag ut med att vi sätter koncernen MobiPlus AB med dotterbolag i konkurs.

Tyvärr så blev det en miss i kommunikationen.

Dotterbolagen Goodspot Sverige AB (559085-4484) och Karlsson Investpartner AB (556946-4513) ingår inte i konkursansökan.

Goodspot Sverige AB står sedan tidigare på avyttringslistan och är därmed inte kopplad till MobiPlus kärnverksamhet.

Göteborg i juli 2020
Styrelsen MobiPlus AB (publ)

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, Styrelseordförande MobiPlus AB
E-post: styrelsen123@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/7 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

200714-pm-Rättelse MobiPlus ansöker om konkurs

‹ Tillbaka