Nu växer MobiPlus ytterligare genom att förvärva IT-företaget Wavecom AB.

Wavecom AB hade år 2016 en omsättning på 7,5 MSEK och ett resultat på 1,1 MSEK. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått.

Priset för 100% av aktierna i bolaget blev 7,5 MSEK varav hälften lånefinansieras och hälften tas ur egen kassa. I förvärvet ingår 0,6 MSEK i så kallat justerat eget kapital. Wavecom AB har i dagsläget tre anställda inklusive befintlig ägare och samtliga stannar kvar i bolaget.

Förvärvet följer MobiPlus tidigare tillväxt- och förvärvsstrategi, i enlighet med investeringsmemorandum vid nyemissionen, både vad gäller storlek och resultat.

Wavecom AB har sedan starten 1999 erbjudit totallösningar inom IT och kommunikation vilket innefattar bland annat uppsättning av servrar, hosting, e-postlösningar och andra molntjänster som levereras med erfaren och kunnig support.

Genom förvärvet av Wavecom AB breddar MobiPlus sin produktportfolie samt ökar sin marknadsandel inom vissa redan befintliga segment. Tillväxtpotentialen bedöms som stor när bolagets kunder får ta del av den utökade produktportföljen som MobiPlus nu kan erbjuda.

–          Vi ser stora framtida potential och synergieffekter av samarbetet. Wavecom AB har varit ett stabilt företag i många år och nu kan vi ta det vidare till nästa steg, säger Fredrik Alsgren och Fadi Deaibes.

 

Uppdaterad information av tidigare förvärv

Den slutgiltiga köpeskillingen för Karlsson Företagspartner och Karlsson Investpartner blev 3,2 MSEK och kom att inkludera ett justerat eget kapital om 0,55 MSEK. Hälften av köpeskillingen lånefinansierades och hälften togs ur egen kassa.

 

Förvärvssammanfattning

MobiPlus förvärv överträffar styrelsens förväntningar för året. Sett till vad alla bolagen på en proforma gemensamt presterade år 2016 hade MobiPlus inklusive nyligen förvärvade bolag (Karlsson Företagspartner, Karlsson Investpartner samt Wavecom AB) en omsättning på 34,6 MSEK samt en vinst om sammanlagt 3,2 MSEK.

Den beräknade effekten efter de tre förvärven baserat på besparingar och bibehållen omsättning skulle kunna uppgå till ca 2 MSEK per år. Utöver detta kan även merförsäljning till bolagens kunder öka.

Detta ger MobiPlus en god möjlighet att närma sig 20-25% i lönsamhet som bolaget hoppas kunna uppnå på sikt vilket kommunicerats i investeringsmemorandum vid nyemissionen.

 

MobiPlus har sedan noteringen 2016 ökat proforma-omsättningen med 50%, vilket motsvarar en tillväxt från 23,5 MSEK till 34,5 MSEK. Vid bibehållen omsättning ger det en förväntat högre vinstpotential än tidigare.

Dessa siffror har inte granskats av bolagets revisor.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29/09 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka