MobiPlus AB genomförde med stängning i februari 2018 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Bolaget 3,3 MSEK inklusive de kvittningar som gjordes men före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 9 mars 2018. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 15 mars 2018. Ägare av BTA kommer därefter att erhålla stamaktier, vilka beräknas finnas på respektives VP-konto och depå den 21 mars 2018.

Företrädesemission var en del finansieringen av förvärvet av Retalsolutions Sverige AB. Därutöver har en riktad emission om 68 500 aktier genomförts som tecknats av de tidigare ägarna av Retalsolutions Sverige AB. Dessa har även erhållit ett konvertibelt skuldebrev som löper fram till den 31 december 2018 med en ränta om 3 procent. Det konvertibla skuldebrevet kan konverteras till 205 500 aktier á 7,30 SEK i MobiPlus.

Genom företrädesemissionen och den riktade nyemissionen har aktiekapitalet i MobiPlus AB ökat till 744 867,375 SEK fördelat på 5 958 939 aktier.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka