MobiPlus tar avstamp med uppdaterad vision och målstyrning samt omfördelning av ledningsresurser.

De övergripande målen som kommer prägla MobiPlus arbete under de kommande åren är att etablera ett kunderbjudande och en leveransnivå i klass med ledande nischföretag inom respektive affärsområde som skapar tydliga fördelar att samla tjänster hos MobiPlus, en arbetsmiljö och kultur som lockar den bästa personalen till MobiPlus, samtidigt som bolaget skall visa en stabil tillväxt gällande såväl omsättning och kunder som ett team av medarbetare som växer i samma takt.

Som en del i att skapa förutsättningar för att nå dessa ambitiösa mål så har MobiPlus dragit slutsatsen att det i ledningen måste skapas större förutsättningar för att driva affärsutvecklande projekt. Därför har styrelsen beslutat att det kommer ske en rockad i ledningen där VD Fredrik Alsgren kommer få en ny, skräddarsydd, roll som kommer vara direkt underställd styrelsen för att driva långsiktiga projekt inom affärsutveckling och tillväxt. Till ny VD utses Fredrik Danielsson, tidigare COO på MobiPlus. Fredrik Danielsson var tidigare VD för Retailsolutions Sverige AB, som tidigare under året förvärvades av MobiPlus. Styrelsen ser att denna förändring kommer kunna skapa bättre förutsättningar för en god balans mellan den operativa driften och det strategiska arbetet när MobiPlus tar nya steg in i den digitala framtiden.

Fredrik Alsgren ser fram mot att tillträda den nya befattningen:
”Jag har sedan i somras funderat på min roll och hur vi ska kunna driva utvecklingsarbetet i koncernen. När vi nu satte oss med frågan i styrelsen blev det därför ett ganska enkelt beslut. Nu får jag möjlighet att lägga min tid på teknik och teknikutveckling vilket jag brinner för och som är framgångsfaktorer för bolaget i framtiden. Med Fredrik Danielsson får vi dessutom en VD som kan gå direkt in i verksamheten utan att vi tappar tempo.”

VD, Fredrik Alsgren.

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/10 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka