MobiPlus AB har tecknat ett letter of intent med marknadsföringsbolagen Karlsson Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB. Bolaget fortsätter nu due diligence-processen med mål att slutföra förvärven inom kvartal två.

 

Karlsson Företagspartner AB hade år 2016 ett resultat på 421 tkr och omsatte 3 208 tkr. Karlsson Investpartner AB omsatte 443 tkr och hade ett resultat på 244 tkr. I bolagen finns tre anställda. Förvärven gäller båda bolagen med personal och de avtal som bolagen har ingått.

Förväntat pris för 100 % av aktierna i båda bolagen är 3,2 miljoner kronor. Finansieringsform är ej fastställt.

Genom dessa förvärv av Karlssons Företagspartner AB och Karlsson Investpartner AB skulle MobiPlus öka sin marknadsandel inom vissa befintliga segment och samtidigt kan de båda bolagens kunder få ta del av den breda produktportföljen som MobiPlus erbjuder.

Företagen ligger helt i linje gällande både storlek och resultat med vad MobiPlus har för avsikt att öka med och som tidigare nämnts i investeringsmemorandum vid nyemissionen tidigare i år.

Karlssons Företagspartner är ett familjeföretag som startades 2010 som arbetar med allt inom marknadsföring; skapa en marknadsföringsplan, förhandla priser vid annonsering, skapa redaktionellt innehåll, bygga hemsidor, mobila appar, hosting, datasystem, sökoptimering på Google, Google Adwords, e-handel, webbhotell, bokningssystem mm. Kundkretsen består av ca 185 st kunder över hela landet.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/5 2017.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka