För att stärka den enhetliga profilen och det enhetliga kunderbjudandet inom digitala tjänster kommer MobiPlus fusionera bolag samt avyttra icke-digitala affärsområden.

 

I linje med den uppdaterade affärsplan och profilering som tagits fram under 2018 har MobiPlus tagit ett par beslut för att renodla och öka enkelheten för bolagets kunder.

 

Det första steget är att man beslutat om att ta fram en plan för att fusionera koncernens bolag för att därigenom kunna erbjuda koncernens kunder en enhetlig och samlad fakturering av samtliga tjänster från koncernens bolag. Detta kommer också effektivisera det interna arbetet och skapa administrativa besparingar för MobiPlus.

 

Nästa del är att MobiPlus har beslutat att avyttra de två affärsområden som ligger utanför ramen för digitala tjänster man ska verka inom. Dels kommer ett affärsområde i dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB som består av en fysisk Profilkalender riktad framförallt mot entreprenadföretag avyttras. Dels är det beslutat att dotterbolaget Goodspot AB vars primära verksamhet bygger på fasta reklamytor kommer avyttras.

 

”Att på riktigt kunna verka som ett bolag kommer inte bara skapa stora tidsbesparingar i administration för oss internt utan kommer också förenkla många av våra kunders relation med oss. Dessutom kommer det stärka känslan hos vår personal av att tillhöra samma team och hjälpa oss fortsätta stärka MobiPluskulturen. Att vi beslutat att avyttra två affärsområden som i och för sig är lönsamma kommer hjälpa bolaget att fokusera på dess kärnerbjudande av digitala tjänster och produkter, intäkterna från försäljningarna kommer dessutom kunna investeras i att ytterligare utveckla vårt eget digitala erbjudande”, säger Fredrik Danielsson, VD för MobiPlus AB.

 

 

För ytterligare information
Fredrik Danielsson, MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2/4 2019.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka