Nuvarande VD Fredrik Danielsson går på föräldraledighet den 30:e juni och kommer inte komma tillbaka i samma roll efter den perioden.

”Utgångsläget när jag tog uppdraget i höstas var att detta skulle vara en tillfällig lösning med målsättningen att få ordning på de utmaningar kring konsolidering av koncernens bolag som fanns samt att skapa förutsättningar för att förbättra bolagens lönsamhet. MobiPlus står nu i ett mycket bättre läge än för ett halvår sedan. De första månaderna på 2019 har visat en förbättrad lönsamhet, bolagets försäljning sker med en större bredd, personalnöjdheten är högre, vi har implementerat gemensamma system och rutiner och kunskapsöverföringen från mig gällande mitt tidigare uppdrag i Retailsolutions har gått bra. Jag känner att MobiPlus nu kan gå in i en ny fas som ett team och ett bolag med ett gemensamt erbjudande. Då jag har en planerad föräldraledighet så känner jag att det är en bra tidpunkt för mig att lämna vidare uppdraget som VD för MobiPlus. Det är ett viktigt uppdrag som kräver en hög närvaro och efter nio år som egenföretagare och ett och ett halvt år i ledningen på MobiPlus så känner jag att det är rätt för mig att prioritera familjen”, säger Fredrik Danielsson, avgående VD för MobiPlus.

MobiPlus avser att inom kort återkomma med mer information gällande rekryteringen av ny VD och hur en eventuell interimslösning kommer se ut.

”Styrelsen är tacksam för att Fredrik axlade uppdraget som VD på kort varsel under förra året. Vi har nu fått ordning på många av de projekt kring konsolideringen av MobiPlusbolagen som varit igång det senaste året och det finns en tydlig plan för det som återstår. Nu kan vi i god ordning rekrytera den VD som på lång sikt kan hjälpa MobiPlus att nå sina målsättningar. Det känns ännu bättre då Fredrik Danielsson erbjudit sig att finnas tillgänglig för MobiPlus organisation i en konsulterande roll under överskådlig framtid för att säkerställa att denna förändring och överlämning går så smidigt som möjligt” säger Calle Mörck, styrelseordförande i MobiPlus.

 

För ytterligare information

 

Fredrik Danielsson, VD MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka