MobiPlus AB avslutade torsdagen den 27 april sin nyemission. Nyemissionen om 6,5 MSEK tecknades till 13,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 198 %. MobiPlus tillförs därmed 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,7 MSEK. Emissionen tecknades av närmare 600 investerare.

Genom den lyckade emissionen får MobiPlus ökade resurser för att skaffa nya kunder och öka försäljningen. Bolaget ska även påbörja en internationalisering. Genom den kommande noteringen på AktieTorget kommer MobiPlus att kunna genomföra planerade strategiska förvärv av nischade företag inom marknadsföring med en bra kundstock.

”Det känns väldigt bra att emissionen fulltecknats och att så många har så stort förtroende för oss”, säger en glad Fredrik Alsgren, VD för MobiPlus AB. ”Genom emissionen tillförs vi kapital, men framförallt en likvid aktie som vi kan använda vid kommande förvärv då vi ska bygga MobiPlus till en betydligt större aktör i vår bransch.”

Tilldelning i emissionen

Fördelning av aktier kommer att ske i linje med de kriterier som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka. Första handelsdagen är den 19 maj 2017.

Antal aktier och aktiekapital

Det totala antalet aktier i MobiPlus uppgår idag till 4 537 000 aktier. Aktiekapitalet uppgår idag till 567 125 SEK. När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i MobiPlus uppgå till 5 437 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 679 625 SEK.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka