Den företrädesemission som MobiPlus AB genomfört under perioden 29 januari – 14 februari 2018 tecknades till drygt 58 procent, varav 53 procent tecknades av huvudägarna genom kvittning. Kvittningen var en följd av det lån huvudägarna ställt ut till MobiPlus för att säkerställa förvärvet av Retailsolutions Sverige AB. Emissionen tillför bolaget 3,3 MSEK inklusive kvittningen före emissionskostnader, vilka beräknas till 0,4 MSEK. Avräkningsnotor till de som tecknat utan företräde kommer att sändas ut under innevarande vecka.

Emissionen genomfördes som ett led i MobiPlus förvärv av Retailsolutions Sverige AB. Retailsolutions är en retailbyrå som säljer, implementerar och supportar kassa- och affärssystem till både fysiska butiker och e-handel. Genom att förvärvet tillför över 2 000 nya företagskunder får MobiPlus-koncernen ett stort tillskott av kunder som Bolaget kan erbjuda ett betydligt bredare spektra av tjänster inom marknadsföring och försäljning än vad Retailsolutions hade möjlighet till tidigare.

Förvärvet av Retailsolutions betalas dels med likvida medel, varav en stor del kommer att återinvesteras i MobiPlus i en riktad emission till kursen 7,30 SEK, dels genom utgivandet av ett konvertibelt skuldebrev som ger säljaren rätt att från och med att konvertibeln registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 december 2018 konvertera den till ytterligare aktier i MobiPlus till en kurs om 7,30 SEK, givet beslut på dagens extra bolagsstämma.

Genom emissionen ökar antalet aktier med 453 439 stycken till 5 890 439 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket som beräknas ske i början av mars 2018 har aktiekapitalet ökat med 56 679,875 SEK till 736 304,875 SEK.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som PDF

‹ Tillbaka