MobiPlus: Idag inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (publ) nyemission

Idag, den 11 april 2017, inleds teckningstiden i MobiPlus AB:s (publ) (”MobiPlus”) nyemission inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2017. Vid fulltecknad nyemission tillförs MobiPlus ca 6,5MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 3,3MSEK, motsvarande cirka 50,3 procent av emissionslikviden. Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), anmälningssedel och kontaktuppgifter till bolaget finns tillgängligt via MobiPlus (www.mobiplus.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.
Om MobiPlus, bolagets nyemission och planerad notering.

MobiPlus AB är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

VD Fredrik Alsgren kommenterar:

”Det är med anledning av MobiPlus fortsatta expansion som vi nu väljer att genomföra en nyemission om cirka 6,5MSEK och efterföljande planerad notering på AktieTorget. Vi bedömer att likviden från denna nyemission kommer ge möjligheten för MobiPlus att genomföra minst ett strategiskt förvärv som ger nya marknadsandelar. Detta jämte en större säljavdelning medför att vi hoppas kunna få en fortsatt god utveckling av bolaget.”

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 11 april – 27 april 2017.

Teckningskurs: 7,30 SEK per aktie

Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar högst 900 000 aktier och lägst 548 946 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget ca 6,5MSEK före emissionskostnader. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande och därigenom även den planerade noteringen på AktieTorget är 4MSEK

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1000 aktier, motsvarande 7300 SEK.

Antal aktier innan nyemission: 4 537 000

Värdering (pre-money): ca 33,1 MSEK

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3MSEK, motsvarande 50,3 procent av emissionslikviden.

Marknadsplats: Aktien i MobiPlus är planerad att noteras AktieTorget. Första dag för handel är beräknad att bli den 19 Maj 2017.

ISIN-kod: SE0009696487

Planerade investerarträffar
I samband med nyemissionen kommer MobiPlus att delta vid investerarträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna kan man kontakta InWest Corporate Finance på telefon +46 (0) 739 93 79 69, eller e-post via mats.ekberg@inwestcorp.se

Datum och tidArrangemangPlatsAnmälan
18/4 UddevallaAktiespararna i Uddevalla, AktieträffHögskolecenter Bohuslän, Östergatan 18, kl 18.30 – 21.00Ingen föranmälan krävs
24/4 StockholmAktiespararna i Stockholm, AktiekvällenHotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, 15.30 – 20.30www.aktiespararna.se
25/4 Stockholm (Preliminärt)AktieTorget, InvesterarträffMäster Samuelsgatan 42 plan 3, kl 12.00 – 13.30inbjudan@aktietorget.se

Memorandum, anmälningssedel m.m.

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), anmälningssedel och kontaktuppgifter till bolaget finns tillgängligt via MobiPlus (www.mobiplus.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor.

Förutsättning för notering

MobiPlus är godkänt för notering på AktieTorget förutsatt att AktieTorgets krav på ägarspridning samt den fastställda lägstanivån för nyemissionen uppnås.

Finansiell rådgivning

InWest Corporate Finance är finansiell rådgivare till MobiPlus i samband med nyemissionen och den planerade noteringen på AktieTorget.

För ytterligare information avseende bolaget, nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:
Fredrik Alsgren, VD
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017.

Om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka