Förvärvsavtalet gällande Karlssons Företagspartner samt Karlssons Investpartner är signerat och klart.

Vi är glada att kunna tillkännage att MobiPlus nu tecknat förvärvsavtal gällande Karlssons Företagspartner samt Karlssons Investpartner. Se även pressmeddelande från 2017-05-30. MobiPlus har därmed även börjat leverera i enlighet med tidigare tillkännagivna målsättningar i emissionsmemorandumet inför noteringen.

Ännu mer glädjande är det att kunna leverera detta beskedet till marknaden och våra aktieägare mindre än en månad efter själva noteringsdatumet.

Båda de förvärvade bolagen lever upp till våra hårt ställda krav även under den så kallade due diligence-processen och vi tror att förstärkningen och synergierna kan ge ett betydande avtryck i den framtida utvecklingen för hela koncernen både gällande omsättning och lönsamhet.

Tillträdet är planerat till 1 augusti.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15/6 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås och Helsingborg, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

‹ Tillbaka