MobiPlus förvärvar ännu ett bolag med tillträde i januari 2018.  Bolaget verkar mot retailbranschen vilket kommer att stärka MobiPlus-koncernens inriktning mot handel och e-handel.

Bolaget som förvärvas hade år 2016 en omsättning på ca 11 MSEK och ett resultat på ca 0,9 MSEK. Förvärvet gäller bolaget med personal och de avtal som bolaget har ingått. Bolaget har haft en fortsatt god lönsamhet under 2017 vilket ligger i linje med MobiPlus förvärvsstrategi.

Köpeskillingen för bolaget är 6,1 MSEK plus bolagets kassa som uppgår till 2,5 MSEK, totalt 8,6 MSEK. Förvärvet finansieras genom att säljaren tecknar sig för ett konvertibellån för 1,5 MSEK med konverteringskurs 7,30 SEK utställt av MobiPlus. Lånet löper på 1 år med en ränta om 3 procent per år. Därutöver erhåller säljaren aktier om 0,5 MSEK till en teckningskurs på 7,30 SEK. Resterande del ska betalas med kontanta medel.

Ytterligare information om förvärvet kommer att lämnas under innevarande vecka.

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18/12 2017.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka