Vår nuvarande VD, Fredrik Danielsson går nu på föräldraledighet och lämnar samtidigt över positionen till Calle Mörck som agerar interims VD fram till dess att rekryteringen av ny VD är i mål.

”Calle var med och grundade bolaget 2010 och har sedan dess varit aktiv i bolaget, både operationellt och i styrelsen, så han har goda förutsättningar att leda bolaget fram tills en permanent ersättare är på plats”, säger Niclas Bergqvist, styrelseordförande i MobiPlus.

MobiPlus avser att inom kort återkomma med ytterligare information gällande rekryteringen.

För ytterligare information

Calle Mörck, VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se

www.mobiplusgroup.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka