Som en styrelse, som aktieägare och som fordringsägare har vi vart tvungna att fatta det svåraste av beslut man kan behöva göra. Vi har behövt begära MobiPlus och dess dotterbolag i konkurs.

Vi kan som styrelse inte se att en emission skulle lösa problemet då tid inte finns. Med hänvisning till tidigare emissionsförslag och hur bolaget har förvaltats är vår bedömning att detta endast varit ett försök att kortsiktigt lösa pengafrågan men främst för att begränsa de befintliga ägarnas inflytande genom kraftig utspädning av aktierna.

Att dessutom försöka sig på att sälja verksamhetsgrenar eller på annat sätt ”hantera” problemet är inte heller något vi kan ställa oss bakom då vi som styrelse inte fått en möjlighet att genomlysa verksamheterna.Bank och andra kreditgivare utesluter extern finansiering baserat på tidigare resultatutfall och om vi inte kan be marknaden och våra aktieägare om pengar så faller banken där med.

Göteborg i juli 2020
Styrelsen MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, Styrelseordförande MobiPlus AB
E-post: styrelsen123@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/7 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

200714-pm-MobiPlus ansöker om konkurs

‹ Tillbaka