MobiPlus styrelse har under den senaste veckan fört ett antal dialoger med avsikt att kunna lösa bolagets akuta kapitalbehov. Avgående styrelsen lämnar nu över stafettpinnen till den nya styrelsen som tillträder 1 juli 2020. Fordringsägaren är villig att lyssna på den nya styrelsen och föra diskussionen vidare. Så länge den nya styrelsen har en trovärdig och fortlöpande strategi om att inom närmsta veckan ta fram en plan för att kunna betala av skulden, har fordringsägaren ingen avsikt att driva skulden vidare till tingsrätten.

Göteborg i juni 2020
Styrelsen MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information
Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/6 2020.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka