Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen kommer föreslå för stämman att genomföra en emission, detta för att förbättra bolagets finansiella ställning och investera i programvaruutveckling. Emissionen kommer föreslås ske med företrädesrätt till befintliga aktieägare och företrädesrätt sker i förhållande till det antal aktier som innehavs. Det kommer även föreslås att kvittning av fordringar kommer att vara möjligt i emissionen. Som en konsekvens av emissionen kommer ändringar i bolagsordningen vad gäller antalet aktier och aktiekapitalets högsta och lägsta gränser. Styrelsesammansättningen kommer utvärderas och eventuellt kompletteras med nya styrelseledamöter. Styrelsen kommer komplettera med en fullständig kallelse inom kort, samt förslag till beslut senast tre veckor innan stämman.

God Jul & Gott Nytt År
Styrelsen för Mobiplus AB (publ)

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23/12 2019.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Läs som pdf

‹ Tillbaka