Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls den 16 maj 2019 beslutades bland annat följande:

– Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

– Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

– Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter.

– Stämman beslutade att styrelsearvode utgår om 81.000 kr/år och styrelseledamot. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter som är verksamma i eller får ut annat vederlag i bolaget.

– Stämman beslutade att revisorsarvode utgår löpande.

– Omval av Calle Mörck, Fredrik Alsgren, Stefan Carlén, Ronni Larsson, som styrelseledamöter samt att Niclas Bergkvist valdes in som ny styrelseledamot i styrelsen.

– Som ny styrelseordförande valdes Niclas Bergkvist.

– Omval av revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus.

 

För ytterligare information

 

Fredrik Danielsson, VD MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka