I linje med den uppdaterade affärsplan och profilering som tagits fram under 2018 har Mobiplus beslutat att avyttra ett affärsområde i dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB som består av en fysisk Profilkalender riktad framförallt mot entreprenadföretag.

Idag kan MobiPlus meddela att denna Profilkalender framgångsrikt avyttrats och betingat ett försäljningsvärde på 3,25 MSEK. Intäkterna från denna försäljning kommer att användas till den fortsatta omställningen och utvecklingen av Mobiplus digitala kärnerbjudande.

”Försäljningen av detta affärsområde ligger helt i linje med MobiPlus strategiska utvecklingsplan att fokusera och utveckla det digitala erbjudandet. Profilkalendern är i sig en bra och lönsam produkt och vi önskar den nya ägaren all lycka med att fortsätta utveckla denna”, säger Fredrik Danielsson, VD för MobiPlus AB.

 

För ytterligare information

Fredrik Danielsson, VD MobiPlus AB
Telefon: 031-382 08 01
E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24/5 2019.

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka