MobiPlus har idag via spotlight fått kännedom om att 2 tidigare ledande befattningshavare har registrerat en konkursansökan vid tingsrätten i göteborg mot bolaget.
Bolaget har avsikt att bestrida denna.

De som ansökt om konkurs har inte fört någon dialog med företagets nya styrelse, trots gårdagens PM.

 

Vid sittande konstitueringsmöte har även styrelsen fått kännedom om att VD Calle Mörck säger upp sig.

Mer information kommer så snart vi har mer att delge.

Göteborg i juli 2020
Styrelsen MobiPlus AB (publ)

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, Styrelseordförande MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 70 (vxl)
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1/7 2020.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

200701-PM-Konkursansökan-inlämnad-trots-gårdagens-PM-MobiPlus_.pdf

‹ Tillbaka