Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls idag den 16 maj 2018 beslutades bland annat följande:
– Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.
– Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
– Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter.
– Stämman beslutade att styrelsearvode utgår om 25.000 kr/år och styrelseledamot, 1500 kronor per timme i mötesarvode. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter verksamma i bolaget.
– Stämman beslutade att revisorsarvode utgår löpande.
– Omval av Fredrik Alsgren, Stefan Carlén, Ronni Larsson, Calle Mörck som styrelseledamöter.
– Omval av Calle Mörck till styrelseordförande.
– Omval av revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus.

För ytterligare information
Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se
www.mobiplus.se

Kort om MobiPlus
MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka