Besparingar enligt tidigare kommunicerad plan har verkställts och uppgår nu till 1 mkr under resten av 2019 samt 4 mkr årligen därefter. Ytterligare besparingar är planerade och kommer att genomföras enligt uppsatt plan. Genomförandetiden är något längre för nästa del, men effekterna beräknas kunna uppgå till ytterligare 4 mkr årligen.

Utöver besparingar ser vi också över hur vi kan vässa vårt utbud för att bli ännu bättre på att svara upp mot våra kunders förväntningar.

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/9 2019.

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

Läs som pdf

‹ Tillbaka