Förändringar i tidigare kommunicerat förslag till beslut inför årsstämman i MobiPlus AB (publ) 30 juni 2020

Tidigare kommunicerat förslag från bolagets direkta och indirekta majoritetsägare till val av styrelse och styrelseordförande har förändrats eftersom Sebastian Maj och Marcus Alsing har meddelat Bolaget att de inte står till förfogande för val till styrelsen. Bolaget avvaktar nu kompletteringar avseende förslag till val av styrelse.

Göteborg i juni 2020
Styrelsen för MobiPlus AB (publ)

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

‹ Tillbaka