Efter bolagets extra stämma 13 februari 2020 gjordes en felaktig registrering av Niclas Bergkvist till styrelsen och som ordförande. Detta har korrigerats och Niclas Bergkvist ingår alltså ej i bolagets styrelse. Niclas meddelar emellertid att han ställer sig positiv till att åter föreslås till bolagets styrelse efter att huvudägarna kommit överens och bolaget kunnat stärka sin finansiella situation.

 

Bolagets styrelse kommer inom de närmaste dagarna ut med kallelse till en extra bolagsstämma och underlag för emissionserbjudande.

 

 

För ytterligare information

Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

 

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2020.

 

Kort om Mobiplus

Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Koncernen erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper bolagen kunderna med hela den digitala marknadsföringen. Koncernen tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos kunderna kan Mobiplus erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

 

‹ Tillbaka