Rättelse: Styrelseordföranden avgår på egen begäran

Korrigerad version då felaktigt datum angavs i MAR-texten i föregående utskick. Styrelsen har sedan i somras arbetat med att kapitalisera bolaget för att hitta en långsiktig finansiering för bolaget. Styrelsen har fört diskussioner med ett konsortium som kan säkerställa en framgångsrik och långsiktig finansiering. Styrelsen har inte lyckats enas om samtliga villkor för den planerade …

Styrelseordföranden avgår på egen begäran

Styrelsen har sedan i somras arbetat med att kapitalisera bolaget för att hitta en långsiktig finansiering för bolaget. Styrelsen har fört diskussioner med ett konsortium som kan säkerställa en framgångsrik och långsiktig finansiering. Styrelsen har inte lyckats enas om samtliga villkor för den planerade finansieringen. Styrelseordförande Niclas Bergkvist har valt att avgå till följd av …

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2019

Siffror i sammandrag Koncernen Första nio månaderna (2019-01-01 – 2019-09-30) – Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 26 040 571 SEK (25 863 782 SEK) – Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -175 428 SEK1) (-3 358 322 SEK3)) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -8 372 156 SEK2) (-5 859 322 SEK4)) Tredje kvartalet (2019-07-01 – …

Mobiplus AB senarelägger kvartalsrapport för Q3

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att senarelägga rapporten för det tredje kvartalet till fredagen den 15 november 2019. Tidigare datum var satt till 1 november 2019.   För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se   Kort om Mobiplus Mobiplus AB är en samling av tidigare …

Första delen i besparingsprogram genomförd

Besparingar enligt tidigare kommunicerad plan har verkställts och uppgår nu till 1 mkr under resten av 2019 samt 4 mkr årligen därefter. Ytterligare besparingar är planerade och kommer att genomföras enligt uppsatt plan. Genomförandetiden är något längre för nästa del, men effekterna beräknas kunna uppgå till ytterligare 4 mkr årligen. Utöver besparingar ser vi också …

Mobiplus förbättrar likviditeten

Baserat på det åtgärdspaket som styrelsen genomför med bl.a. tidigare kommunicerad besparingsplan väljer kreditgivare att bevilja Mobiplus anstånd med amorteringar resten av året, vilket påverkar bolagets likviditet positivt med ca 0,9 mkr för 2019, varav ca 0,7 mkr under Q4. Styrelsen arbetar för närvarande med flera scenarier för att lösa situationen mera permanent. För ytterligare …

Uppdatering om bolagets finansiella situation

Utmaningarna kring Mobiplus likviditet har fortsatt över sommaren som följd av ett svagt andra kvartal. Ett besparingsprogram har införts och påbörjats, vilket redan visat positiv påverkan och det kommer över tid bidra till ännu större besparingar, dock kommer ytterligare insatser krävas på kort sikt. Mobiplus har per dagens datum likvida medel om 1 514 969 …

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2019

Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30) – Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 344 768 SEK (18 981 773 SEK**) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -429 737 SEK* (-2 732 286 SEK) Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) – Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 8 414 102 SEK (9 …

MobiPlus får ny interims VD fram tills nyrekrytering är på plats

Vår nuvarande VD, Fredrik Danielsson går nu på föräldraledighet och lämnar samtidigt över positionen till Calle Mörck som agerar interims VD fram till dess att rekryteringen av ny VD är i mål. ”Calle var med och grundade bolaget 2010 och har sedan dess varit aktiv i bolaget, både operationellt och i styrelsen, så han har …

MobiPlus AB har avyttrat affärsområde för att stärka den digitala profilen

I linje med den uppdaterade affärsplan och profilering som tagits fram under 2018 har Mobiplus beslutat att avyttra ett affärsområde i dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB som består av en fysisk Profilkalender riktad framförallt mot entreprenadföretag. Idag kan MobiPlus meddela att denna Profilkalender framgångsrikt avyttrats och betingat ett försäljningsvärde på 3,25 MSEK. Intäkterna från denna försäljning …