MobiPlus AB: Styrelsens förslag till beslut på extra bolagsstämma i MobiPlus AB (publ)

Styrelsen i MobiPlus har tidigare kallat till extra bolagstämma den 13 februari 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler. Se tidigare pressmeddelande per den 2 januari 2020. Nedan följer styrelsens förslag till dagordning samt beslutspunkter. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande …

Mobiplus AB senarelägger kvartalsrapport för Q3

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att senarelägga rapporten för det tredje kvartalet till fredagen den 15 november 2019. Tidigare datum var satt till 1 november 2019.   För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se   Kort om Mobiplus Mobiplus AB är en samling av tidigare …