Rättelse: MobiPlus ansöker om konkurs

Styrelsen gick tidigare idag ut med att vi sätter koncernen MobiPlus AB med dotterbolag i konkurs. Tyvärr så blev det en miss i kommunikationen. Dotterbolagen Goodspot Sverige AB (559085-4484) och Karlsson Investpartner AB (556946-4513) ingår inte i konkursansökan. Goodspot Sverige AB står sedan tidigare på avyttringslistan och är därmed inte kopplad till MobiPlus kärnverksamhet. Göteborg …

Konkursansökan inlämnad trots gårdagens PM

MobiPlus har idag via spotlight fått kännedom om att 2 tidigare ledande befattningshavare har registrerat en konkursansökan vid tingsrätten i göteborg mot bolaget. Bolaget har avsikt att bestrida denna. De som ansökt om konkurs har inte fört någon dialog med företagets nya styrelse, trots gårdagens PM.   Vid sittande konstitueringsmöte har även styrelsen fått kännedom …