Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

Havslyckan AB har 2018-11-22 överlåtit 500.000 aktier i MobiPlus AB till privat ägande hos Calle Mörck och Fredrik Alsgren. Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 250.000 aktier var till privat ägande; sammanlagt 500.000 aktier. Det sammanlagda direkta och indirekta innehavet är således oförändrat och …

MobiPlus skriver ramavtal med Matverket

MobiPlus tecknar ramavtal med Matverket som innefattar betallösningar, drift och andra digitala tjänster till ett initialt ordervärde om ca 1,2 MSEK. Matverket, med bas i Kungsbacka levererar måltidslösningar på ett modernt och brett sätt genom sina lunchrestauranger, catering, produktionskök och konceptet ”Home Meal Replacement” riktat mot skolmåltider, privata äldreboenden och företag. Matverket har nu fått …

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30) – Intäkterna för första halvåret uppgick till 25 863 782 SEK (16 491 861 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -5 859 322 SEK* (-1 950 255 SEK**) * Resultatet är belastat med ca -1300 tkr i engångseffekter relaterat till omställningar och förändrade …

Felaktig information om kallelse till extra bolagsstämma publicerad

Igår den 5 november publicerades felaktigt i Dagens Industri en kallelse till extra bolagsstämma. Det är ingen bolagsstämma planerad den 27 november 2018.   För ytterligare information Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB Telefon: 031-382 08 01 E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se www.mobiplus.se Kort om MobiPlus MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i …

MobiPlus utser ny VD

MobiPlus tar avstamp med uppdaterad vision och målstyrning samt omfördelning av ledningsresurser. De övergripande målen som kommer prägla MobiPlus arbete under de kommande åren är att etablera ett kunderbjudande och en leveransnivå i klass med ledande nischföretag inom respektive affärsområde som skapar tydliga fördelar att samla tjänster hos MobiPlus, en arbetsmiljö och kultur som lockar …

Senareläggning av delårsrapport Q3

MobiPlus AB (publ) kommer att senarelägga delårsrapporten Q3 till den 19 november 2018. Bolaget skulle ursprungligen publicerat rapporten före tredje kvartalet måndagen den 12 november. Detta kommer istället ske måndagen veckan efter, den 19 november 2018.   För ytterligare information Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 71 E-post: fa@mobiplus.se www.mobiplus.se   Kort om …

MobiPlus investerar i utveckling av nya plattformar och ny fysisk servermiljö

MobiPlus investerar i utvecklingsarbete motsvarande ett värde av 1,8MSEK i nästa generations styrningsplattform för handelsföretag och nya servrar i Umeå. I och med MobiPlus förvärv av Retailsolutions Sverige AB i början av året så fick bolaget tillgång till en egenutvecklad plattform för hantering av produkter, kunder, ordrar, statistik mm. För att framtidssäkra samarbetet med den …

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) – Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 072 606 SEK (10 215 873 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -2 732 286 SEK* (-1 245 687 SEK**) *     Resultatet är belastat med ca -1040 tkr i engångseffekter. Resultatet är även belastat med goodwillavskrivningar …

Kommuniké från årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls idag den 16 maj 2018 beslutades bland annat följande: – Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. – Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för …

MobiPlus: Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q1 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) – Intäkterna för första tre månaderna uppgick till 9 167 485 SEK (4 685 290 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -1 105 692 SEK* (-427 409 SEK**) * Resultatet är belastat med -570 tkr i engångseffekter. Dels är det -400 tkr som är kopplat till förändrade periodiseringsrutiner för …