Styrelsen i Mobiplus har beslutat att skjuta upp årsstämman i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 19 maj 2020, men den kommer istället att äga rum den 30 juni 2020 kl. 10.00. Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler i Sisjön. Separat kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor innan årsstämman.

För ytterligare information
Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB
Telefon: 031-387 07 75
E-post: calle@mobiplus.se
www.mobiplusgroup.se

Denna information är sådan information som Mobiplus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/4 2020.

Kort om Mobiplus
Mobiplus AB är en samling av tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern, detta för att lättare kunna samordna många delar av den digitala affären. Vi erbjuder lösningar inom e-handel, kassasystem, affärssystem och integrationer. Dessutom hjälper vi våra kunder med hela den digitala marknadsföringen. Vi tar även ett helhetsansvar för drift och support. Genom att ta ansvar för helheten hos våra kunder kan vi erbjuda både enkelhet och mervärde, vilket ger möjlighet till snabbare, bättre och mer faktabaserade affärsbeslut.

 

Läs som pdf

‹ Tillbaka