Årsredovisning Mobiplus 2017 Se årsredovisning som bifogad pdf-fil.

Enligt kallelsen till årsstämma som publicerades den 16 april, kompletteras härmed kallelsen till årsstämma med nedanstående punkter till förslag på stämman;

 

8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas på stämman.
MobiPlus AB (publ) föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter.

9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Förslag föreligger att styrelsearvode utgår om 25.000 kr/år och styrelseledamot, 1500 kronor per timme i mötesarvode. Inget styrelsearvode utgår till styrelseledamöter verksamma i bolaget.

Revisorsarvode utgår löpande.

10-11) Val av styrelse och revisor. Val av styrelseordförande
Förslag föreligger om omval av styrelse bestående av Fredrik Alsgren, Stefan Carlén, Ronni Larsson, Calle Mörck, revisionsbyrån Grant Thornton med huvudansvarig revisor Patric Hofréus, samt Calle Mörck till styrelseordförande.

 

För ytterligare information

Fredrik Alsgren, VD, MobiPlus AB
Telefon: 031-387 07 71
E-post: fa@mobiplus.se

www.mobiplus.se

 

Kort om MobiPlus

MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i Göteborg, Borås, Helsingborg, Söderhamn och Örnsköldsvik, som erbjuder lösningar inom digital marknadsföring till framförallt företag inom e-handel och detaljhandel. Bolagets affärsidé är att erbjuda plattformar för kommunikation via SMS, e-post, hemsida, e-handel, sociala medier, sökmotoroptimering, digitala skärmar och fasta reklamytor, samt sköta all teknik och support bakom plattformen. Det inkluderar även drift av webbplatser, webbutveckling, apputveckling, IT-baserade affärs- och kassasystem, samt service och montering. Bolaget har som mål att vara en helhetsleverantör för sina kunder för att effektivisera deras marknadsföring. Bolaget har utvecklat en egen plattform för bland annat SMS och nyhetsbrevsutskick med möjlighet till personliga utskick och enkel hantering.

 

Läs årsredovisningen som en pdf

‹ Tillbaka