Rättelse: MobiPlus ansöker om konkurs

Styrelsen gick tidigare idag ut med att vi sätter koncernen MobiPlus AB med dotterbolag i konkurs. Tyvärr så blev det en miss i kommunikationen. Dotterbolagen Goodspot Sverige AB (559085-4484) och Karlsson Investpartner AB (556946-4513) ingår inte i konkursansökan. Goodspot Sverige AB står sedan tidigare på avyttringslistan och är därmed inte kopplad till MobiPlus kärnverksamhet. Göteborg …

Konkursansökan inlämnad trots gårdagens PM

MobiPlus har idag via spotlight fått kännedom om att 2 tidigare ledande befattningshavare har registrerat en konkursansökan vid tingsrätten i göteborg mot bolaget. Bolaget har avsikt att bestrida denna. De som ansökt om konkurs har inte fört någon dialog med företagets nya styrelse, trots gårdagens PM.   Vid sittande konstitueringsmöte har även styrelsen fått kännedom …

MobiPlus AB: Uppdatering om förfallen fordran mot MobiPlus AB

MobiPlus styrelse har under den senaste veckan fört ett antal dialoger med avsikt att kunna lösa bolagets akuta kapitalbehov. Avgående styrelsen lämnar nu över stafettpinnen till den nya styrelsen som tillträder 1 juli 2020. Fordringsägaren är villig att lyssna på den nya styrelsen och föra diskussionen vidare. Så länge den nya styrelsen har en trovärdig …

MobiPlus AB: Kommuniké från årsstämma 2020

Bolagsstämman kunde inte fullföljas då årsredovisningen inte kunde fastställas. Representant för bolagets huvudägare önskar genomlysning av dotterbolagens årsredovisningar samt få klarhet i bakgrunden till den tidigare kommunicerade skuld som är förfallen, innan beslut om fastställelse kan fattas. Detta innebär att dispositionen av bolagets resultat och ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande direktör kommer att bordläggas till …