Årsstämman uppskjuten pga coronaviruset

Styrelsen i Mobiplus har beslutat att skjuta upp årsstämman i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 19 maj 2020, men den kommer istället att äga rum den 30 juni 2020 kl. 10.00. Stämman kommer att hållas i bolagets lokaler i Sisjön. Separat kallelse kommer att publiceras senast fyra …