Förändring av styrelsen i Mobiplus

Efter bolagets extra stämma 13 februari 2020 gjordes en felaktig registrering av Niclas Bergkvist till styrelsen och som ordförande. Detta har korrigerats och Niclas Bergkvist ingår alltså ej i bolagets styrelse. Niclas meddelar emellertid att han ställer sig positiv till att åter föreslås till bolagets styrelse efter att huvudägarna kommit överens och bolaget kunnat stärka …

Mobiplus avbryter företrädesemissionen

Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets Uniträtter och betalt tecknade Units, har styrelsen beslutat att avbryta den pågående företrädesemissionen. Tingsrätten avslog under gårdagen Fredrik Alsgren och Kenneth Janssons begäran om att tingsrätten ska …

Information kring Mobiplus likviditetssituation

Med anledning av att aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson klandrat besluten om nyemission som togs på extra bolagsstämma den 13 februari 2020 vilket stoppat handeln i bolagets aktie, Uniträtter och betalt tecknade Units, har det uppstått oklarheter kring bolagets fortsatta finansiering. Styrelsen lämnar följande redogörelse över den finansiella situationen. Mobipluskoncernen befinner sig i en …

Mobiplus: Mobiplus AB (publ) har mottagit klander av bolagsstämmobeslut

Mobiplus AB (publ) har mottagit stämningsansökan avseende klander av bolagsstämmobeslut samt uppdatering av finansiell situation. Mobiplus har mottagit en stämningsansökan från aktieägarna Fredrik Alsgren och Kenneth Jansson avseende klander av beslut fattade av den extra bolagsstämman i Mobiplus den 13 februari 2020 vilket riskerar stoppa bolagets nödvändiga kapitalanskaffning. Styrelsen för Mobiplus kallade den 2 januari …