Kommuniké från extra bolagsstämma i Mobiplus AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Mobiplus AB (publ) som hölls den 13 februari 2020 togs följande beslut: – Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag, att ändra gränserna för bolagets aktiekapital samt antalet aktier i bolagsordningen enligt följande: §4 bolagets aktiekapital ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor, till …

Beslut om företrädesemission i Mobiplus AB (publ)

Den extra bolagsstämman idag, torsdag den 13 februari, beslöt bland annat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen kommer, om den fulltecknas, att tillföra Mobiplus 4,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen kommer om den blir fulltecknad att lösa den ansträngda likviditetssituationen bolaget har haft de senaste månaderna. Emissionskostnaderna beräknas till 0,56 MSEK. Emissionen är säkerställd till 82% genom teckningsåtaganden …