MobiPlus AB: Styrelsen i MobiPlus AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen kommer föreslå för stämman att genomföra en emission, detta för att förbättra bolagets finansiella ställning och investera i programvaruutveckling. Emissionen kommer föreslås ske med företrädesrätt till befintliga aktieägare och företrädesrätt sker i förhållande till det antal aktier som innehavs. Det kommer även föreslås …

Uppdatering om bolagets finansiella situation

Mobiplus har per dagens datum likvida medel om cirka 1,57 Mkr. Bolaget och styrelsen bedömer att likvida medel räcker januari 2020 ut, givet att bolaget håller den försäljningstakt som man gör för tillfället. Styrelsen fortsätter förhandlingarna i syfte att hitta en lösning avseende bolagets finansiering, såväl kortsiktigt som långsiktigt. För ytterligare information Calle Mörck, (tf) …

Styrelseledamot avgår på egen begäran

Styrelseledamot Fredrik Alsgren avgår ur bolagets styrelse på egen begäran. För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD MobiPlus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se Denna information är sådan information som MobiPlus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5/12 2019. Kort om …

Rättelse: Styrelseordföranden avgår på egen begäran

Korrigerad version då felaktigt datum angavs i MAR-texten i föregående utskick. Styrelsen har sedan i somras arbetat med att kapitalisera bolaget för att hitta en långsiktig finansiering för bolaget. Styrelsen har fört diskussioner med ett konsortium som kan säkerställa en framgångsrik och långsiktig finansiering. Styrelsen har inte lyckats enas om samtliga villkor för den planerade …

Styrelseordföranden avgår på egen begäran

Styrelsen har sedan i somras arbetat med att kapitalisera bolaget för att hitta en långsiktig finansiering för bolaget. Styrelsen har fört diskussioner med ett konsortium som kan säkerställa en framgångsrik och långsiktig finansiering. Styrelsen har inte lyckats enas om samtliga villkor för den planerade finansieringen. Styrelseordförande Niclas Bergkvist har valt att avgå till följd av …