Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2019

Siffror i sammandrag Koncernen Första nio månaderna (2019-01-01 – 2019-09-30) – Nettoomsättningen för första nio månaderna uppgick till 26 040 571 SEK (25 863 782 SEK) – Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -175 428 SEK1) (-3 358 322 SEK3)) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -8 372 156 SEK2) (-5 859 322 SEK4)) Tredje kvartalet (2019-07-01 – …