Mobiplus AB senarelägger kvartalsrapport för Q3

Styrelsen i Mobiplus AB har beslutat att senarelägga rapporten för det tredje kvartalet till fredagen den 15 november 2019. Tidigare datum var satt till 1 november 2019.   För ytterligare information Calle Mörck, (tf) VD Mobiplus AB Telefon: 031-387 07 75 E-post: calle@mobiplus.se www.mobiplusgroup.se   Kort om Mobiplus Mobiplus AB är en samling av tidigare …