Första delen i besparingsprogram genomförd

Besparingar enligt tidigare kommunicerad plan har verkställts och uppgår nu till 1 mkr under resten av 2019 samt 4 mkr årligen därefter. Ytterligare besparingar är planerade och kommer att genomföras enligt uppsatt plan. Genomförandetiden är något längre för nästa del, men effekterna beräknas kunna uppgå till ytterligare 4 mkr årligen. Utöver besparingar ser vi också …

Mobiplus förbättrar likviditeten

Baserat på det åtgärdspaket som styrelsen genomför med bl.a. tidigare kommunicerad besparingsplan väljer kreditgivare att bevilja Mobiplus anstånd med amorteringar resten av året, vilket påverkar bolagets likviditet positivt med ca 0,9 mkr för 2019, varav ca 0,7 mkr under Q4. Styrelsen arbetar för närvarande med flera scenarier för att lösa situationen mera permanent. För ytterligare …