Uppdatering om bolagets finansiella situation

Utmaningarna kring Mobiplus likviditet har fortsatt över sommaren som följd av ett svagt andra kvartal. Ett besparingsprogram har införts och påbörjats, vilket redan visat positiv påverkan och det kommer över tid bidra till ännu större besparingar, dock kommer ytterligare insatser krävas på kort sikt. Mobiplus har per dagens datum likvida medel om 1 514 969 …

Halvårsrapport MobiPlus AB (publ) 2019

Siffror i sammandrag Koncernen Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30) – Intäkterna för första halvåret uppgick till 18 344 768 SEK (18 981 773 SEK**) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -429 737 SEK* (-2 732 286 SEK) Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) – Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 8 414 102 SEK (9 …