MobiPlus AB har avyttrat affärsområde för att stärka den digitala profilen

I linje med den uppdaterade affärsplan och profilering som tagits fram under 2018 har Mobiplus beslutat att avyttra ett affärsområde i dotterbolaget Västsvenska Idékonsult AB som består av en fysisk Profilkalender riktad framförallt mot entreprenadföretag. Idag kan MobiPlus meddela att denna Profilkalender framgångsrikt avyttrats och betingat ett försäljningsvärde på 3,25 MSEK. Intäkterna från denna försäljning …

MobiPlus AB: Kommuniké från årsstämma i MobiPlus AB (publ)

Vid årsstämma i MobiPlus AB (publ) som hölls den 16 maj 2019 beslutades bland annat följande: – Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. – Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret …

MobiPlus påbörjar rekrytering av ny VD

Nuvarande VD Fredrik Danielsson går på föräldraledighet den 30:e juni och kommer inte komma tillbaka i samma roll efter den perioden. ”Utgångsläget när jag tog uppdraget i höstas var att detta skulle vara en tillfällig lösning med målsättningen att få ordning på de utmaningar kring konsolidering av koncernens bolag som fanns samt att skapa förutsättningar …