MobiPlus AB: Bokslutskommuniké MobiPlus AB (publ) Q4 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Hela året (2018-01-01 – 2018-12-31) – Intäkterna för hela året uppgick till 39 189 178 SEK (25 452 088 SEK) – Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) -3 206 388 SEK (430 706 SEK) – Rörelseresultatet före skatt uppgick till (EBIT) -6 034 297 SEK (-977 550 SEK) – Resultatet före skatt uppgick …

MobiPlus AB startar 2019 med en ny grafisk profil

Nytt år och nya möjligheter med nytt utseende. MobiPlus AB börjar året med att visa upp en ny grafisk profil och hemsida som kommunicerar att bolaget löser affärsproblem i en digital värld där människa, teknik och affär möts. MobiPlus AB består av flera tidigare fristående företag som numera agerar i en gemensam koncern. Med en …