Redovisning aktietransaktioner MobiPlus AB (publ)

Havslyckan AB har 2018-11-22 överlåtit 500.000 aktier i MobiPlus AB till privat ägande hos Calle Mörck och Fredrik Alsgren. Huvudägarna Calle Mörck och Fredrik Alsgren har gjort en omstrukturering i sitt ägande där man har överlåtit 250.000 aktier var till privat ägande; sammanlagt 500.000 aktier. Det sammanlagda direkta och indirekta innehavet är således oförändrat och …

MobiPlus skriver ramavtal med Matverket

MobiPlus tecknar ramavtal med Matverket som innefattar betallösningar, drift och andra digitala tjänster till ett initialt ordervärde om ca 1,2 MSEK. Matverket, med bas i Kungsbacka levererar måltidslösningar på ett modernt och brett sätt genom sina lunchrestauranger, catering, produktionskök och konceptet ”Home Meal Replacement” riktat mot skolmåltider, privata äldreboenden och företag. Matverket har nu fått …

Delårsrapport MobiPlus AB (publ) Q3 2018

Siffror i sammandrag Koncernen Första nio månaderna (2018-01-01 – 2018-09-30) – Intäkterna för första halvåret uppgick till 25 863 782 SEK (16 491 861 SEK) – Resultatet före skatt (EBT) uppgick till -5 859 322 SEK* (-1 950 255 SEK**) * Resultatet är belastat med ca -1300 tkr i engångseffekter relaterat till omställningar och förändrade …

Felaktig information om kallelse till extra bolagsstämma publicerad

Igår den 5 november publicerades felaktigt i Dagens Industri en kallelse till extra bolagsstämma. Det är ingen bolagsstämma planerad den 27 november 2018.   För ytterligare information Fredrik Danielsson, VD, MobiPlus AB Telefon: 031-382 08 01 E-post: fredrik.danielsson@mobiplus.se www.mobiplus.se Kort om MobiPlus MobiPlus AB (publ) (organisationsnummer: 556823-2465) är ett marknadsförings- och teknikföretag med kontor i …