MobiPlus utser ny VD

MobiPlus tar avstamp med uppdaterad vision och målstyrning samt omfördelning av ledningsresurser. De övergripande målen som kommer prägla MobiPlus arbete under de kommande åren är att etablera ett kunderbjudande och en leveransnivå i klass med ledande nischföretag inom respektive affärsområde som skapar tydliga fördelar att samla tjänster hos MobiPlus, en arbetsmiljö och kultur som lockar …